Ring Kirke

Ring Kirke

Navnet på to nu nedrevne kirker ved landsbyen Ring, sydvest for Brædstrup i Østjylland.

Den første, ret lille, romanske Ring Kirke fra ca. 1200 bestod af skib og kor. Den blev revet ned i 1870 for at give plads for en noget større kirke med skib, kor, korte korsarme og tårn med pyramidespir. Også denne kirke blev nedrevet, idet man ønskede at placere sognekirken i sognets opblomstrende stationsby Brædstrup. Den tredje kirke i sognet, Brædstrup Kirke, større end de to tidligere, blev indviet i 1941. Den rummer en del bygningselementer og inventar fra de to kirker i Ring.

Placeringen af de to første kirker er markeret med en mindesten.

Ved de østlige enge omkring Ring Sø, på grænsen til Brædstrup sogn, ligger resterne af et kirkemiljø. Den enligt liggende Ring kirke blev anlagt ca. år 1200 nordøst for Ring landsby. Omkring år 1800 ses også en firlænget præstegård overfor kirken.

Ved siden af kirken oprettes i løbet af 1800-tallet en lille skole, hvor degnen underviste sognebørnene. I 1902 byggedes missionshuset Bethania klods op kirken. De fire elementer danner tilsammen en særlig religiøs helhed, som fortæller om den åndelige rørelse og forkyndelse gennem flere århundreder.

Den romanske kirke blev nedrevet og afløst af en rød stens kirke i 1870, som siden blev nedrevet og flyttet til Brædstrup i 1940. Kirkegård og gravsteder er dog bevaret og kirkens tidligere grundrids vises af en lav bøgehæk, der omkranser en mindeplade for kirken. Præstegården, missionshuset og skolen er lettere ombygget, men indeholder endnu karakteristiske træk.

Ring Kirke bestod af Kor og Skib med Tårn mod Vest. Kirken var opført af røde Mursten på en høj Sokkel fra den tidligere Kirke, der var en romansk Granitkirke. som måtte nedrives på Grund af Brøstfældighed. Indvendig er Kor og Skib samt de lidet fremtrædende Korsfløje forsynet med lave Tønde hvælvinger. Inventaret er nyt. Granitdøbefonten med Løvefigurer og Alterkalken fra 1797 er dog fra den. gamle Kirke. Tårnets Under rum, der har Bjælkeloft, tjener som Forhal, over denne er Kirkens Orgel anbragt.

Links:
Horsensmuseum.dk – Ring Kirke Miljø
http://www.denstoredanske.dk
Danmarks kirker